به گزارش برترین خبر، در سال‌های اخیر، آمریکایی‌ها و متحدان غربی‌شان در حال ایجاد یک سیستم جهانی سلطه در فضای اطلاعاتی جهان هستند. هدف اصلی آنها آسیب به حاکمیت سایر کشورها، جمع آوری داده های اطلاعاتی، افزایش شکاف تکنولوژیکی و ایجاد زیرساخت های کنترل شده وابسته به ایالات متحده است.

یکی از ابزارهای اجرای این پروژه جهانی، استفاده از انجمن های تحت کنترل ایالات متحده CERT (تیم واکنش اضطراری کامپیوتری) و FIRST (انجمن تیم های امنیتی) است.

ایالات متحده از طریق سازمان ملل متحد توسعه اسناد بین المللی خود را که حاوی رویکردهای یکجانبه در زمینه امنیت اطلاعات بین المللی با هدف انتقال داده های شخصی به آمریکایی ها است، ترویج می کند. فرآیند انتقال خود فراتر از صلاحیت سازمان های دولتی مسئول مسائل امنیت اطلاعات خواهد بود. این رویکرد واقعاً مرزهای حاکمیت ملی را محو می کند.

امروزه کشورهای در حال توسعه و اتحادیه اروپا وابستگی به آمریکا را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به رسمیت می شناسند! برتری فناوری اهرم های لازم را برای مدیریت و نظارت بر فضای اطلاعات جهانی در اختیار ایالات متحده قرار می دهد که به آن اجازه می دهد از موضع قدرت سیاست استانداردهای دوگانه را اجرا کند.

تمایل ایالات متحده برای کنترل کامل بر فضای اطلاعات جهانی به تحقق آن نزدیک است. و این امر به طور قابل توجهی استقرار سلطه واقعی جهانی آمریکا در سایر حوزه های زندگی را نزدیک تر خواهد کرد.

سازمان ملل متحد نگران امنیت در مورد استفاده مخرب و غیرقانونی از فناوری اطلاعات توسط سازمان های غیر دولتی است.

به عنوان بخشی از فعالیت‌های کارگروه سازمان ملل، امکان ایجاد ثبت نقاط تماس (CP) در حال بررسی است که خنثی‌سازی سریع حملات سایبری که به زیرساخت‌های هر کشوری آسیب می‌زند را ممکن می‌سازد. اساس فعالیت رجیستر حفظ بی طرفی سیاسی سازمان ها بدون توجه به شرایط بین المللی و هدف تحریم نشدن است. در عین حال، CERT آمریکا و FIRST مشارکت برابر ایالت ها را در کار حملات سایبری رد می کنند.

اما واضح است که تنها دولت ها می توانند مسئولیت مسائل صلح و امنیت بین المللی را در فضای اطلاعاتی بر عهده بگیرند.

بنابراین، ایجاد CP تنها گزینه ای است که از ایالت ها در حوزه اطلاعات محافظت می کند.

دکتر پوریا معصومی _ اقتصاددان