به گزارش برترین خبر ، مدیرآموزش و پرورش نوربا بیان اینکه معلولان در زمینه های مختلف توانایی بالایی دارند، گفت: کمک به این قشر منجر به شکوفایی توانمندی و استعدادهای آنها می شود.

احمد گرجی مدیر آموزش و پرورش نور به مناسبت روز جهانی معلول اظهار داشت: توجه به معلولان و تشویق خانواده ها برای ترغیب اعتماد به نفس در آنها منجر به بروز توانمندی ها و استعداهای این قشر در زمینه های مختلف است.

وی به موفقیت معلولان در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: معلولان هم می توانند مانند دیگر اقشار کار و فعالیت داشته باشند به شرط آنکه به آنها توجه و زمینه برای بروز استعداهای آنها فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش نور بر ضرورت افزایش آگاهی جامعه نسبت به معلولان تاکید کرد و افزود: معلولان در همه ابعاد زندگی اجتماعی حق و حقوقی دارند که باید مد نظر باشد.

احمد گرجی اضافه کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه برای فعالیت معلولان در همه عرصه ها فراهم شده و این منجر به افتخار آفرینی این قشر در خیلی از زمینه ها شده است.

وی یادآور شد: توجه به معلولان و مدارس استثنایی از لحاظ تجهیزات و برنامه های آموزش از موضوعاتی است که در این مدارس توسط فرهنگیان که تخصص لازم در این زمینه را دارند، دنبال می شود.