به گزارش برترین خبر ، بعد از تبادل نظرهای فراوان اعضای شورای شهر نوشهر، سرانجام نام علی امانی به عنوان شهردار این شهر مورد تصویب قرار گرفت و به عنوان شهردار منتخب معرفی شد.

علی امانی شهردار فعلی رودسر از سال ۸۶ تا ۹۲ به عنوان شهردار نوشهر سابقه فعالیت داشته است.

با روی کار آمدن دوره پنجم شورا ، نام علی امانی نیز به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح بود اما در نهایت مجید شعبان‌نژاد شهردار نوشهر شد.

شعبان نژاد نیز بعد از چند ماه از فعالیتش استعفا داد و مورد قبول اعضای شورای اسلامی شهر نوشهر قرار گرفت.

پس از آن گزینه های فراوانی برای شهرداری نوشهر بر روی زبان ها افتاد و نام علی امانی این بار هم یکی از گزینه ها بود اما اعضای شورا به محمد کیاکجوری شهردار فعلی هچیرود که از دوره قبل و همچنان شهردار این شهر بوده و کارنامه قابل قبولی نیز داشته است رای دادند اما با مخالفت اعضای شورای شهر هچیرود و علیرغم تلاش نماینده مجلس نام وی از شهرداری نوشهر خط خورد.

به گزارش ایسنا مازندران، دوباره اعضای شورا پساز کش و قوس های فراوان به این نتیجه رسیدند که علی امانی را به عنوان شهردار معرفی کنند و سرانجام صبح امروز با پنج رای علی امانی معرفی شد.