به گزارش برترین خبر ، محمدرضا الله‌یار ظهر امروز در آغاز دومین روز نشست کارگروه ملی سواحل و جزایر بر ضرورت تغییر نگاه به دریا تاکید و اظهار کرد: پروژه‌ها و مونیتورینگ در سواحل دریا  انجام شد و مدیریت یکپارچه سواحل کشور بسیار اهمیت دارد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در برنامه پنج ساله سوم و چهارم به‌صورت خاص در ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرا شد، تصریح کرد: طرح جامع سواحل مصوب و اوایل دهه ۸۰ شروع شد با همکاری ارگان‌های مرتبط در سه مرحله کار مطالعاتی آن انجام شد و هشت سال طول کشید.

وی افزود: این طرح از جنبه‌های مختلف دریایی مانند محیط زیست، سیاسی امنیتی و ظرفیت‌های آن مهم است و طرحی براساس اولویت کاربری ها انجام شد و محدوده ساحلی به عمق ۶ تا ۱۰ کیلومتر را نیز شامل می‌شود.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با فارس با تأکید بر اینکه کمیته‌های سامان‌دهی سواحل شکل گیرد، اظهار کرد: کار فرهنگ‌سازی و آموزشی در سطح استان‌ها ارائه شود؛ برای اینکه در سطح کارشناسی و مدیریت استان و مردم از جوانب طرح مدیریت یکپارچه مطلع شوند.

الله‌یار یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در طرح مبنای مدیریتی ساحلی پیشگام است و کشورهای حاشیه خزر قرار است از تجربیات ایران استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیته سامان‌دهی و مدیریت سواحل کشور با توجه به ظرفیت‌های استان‌های ساحلی تشکیل شد، تصریح کرد: کمیته سامان‌دهی و مدیریت سواحل استان بازوی اجرایی طرح کشوری است که وظیفه آن صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال در سواحل است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در پایان گفت: حدنگاری در سواحل بسیار مهم است و مازندران در این زمینه بسیار خوب عمل کرد.