آموزش و توانمند سازی تشکل ها و سمن های جوانان

به گزارش برترین خبر، سمن ورزش گستران با نشاط؛ تنها نماینده شهرستان رامسر در بیست و ششمین رویداد همنا با حضور دبیر و بازرس این سمن، که هم افزایی مشارکت نهادمند اجتماعی با ارائه کارگاه های آموزشی با موضوعات؛ مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان، قوانین و مقررات در حوزه سمن های جوانان، روش های جذب منابع مالی و گزارش نویسی،تبیین رویکرد معاونت امور جوانان از جمله اهداف این رویداد بود با دعوت اداره کل ورزش و جوانان مازندران حضور داشت.

همنا گامی مهم در آموزش و توانمند سازی تشکل ها و سمن های جوانان است که در آن تلاش می شود ، آموزش های عمومی و کاربردی فعالیت در سمن به صورت یکسان به تمامی تشکل ها و سمن های جوانان در استان های سراسر کشور ارائه شود و همچنین این رویداد زمینه گفتگوی تشکل ها و سمن های جوانان را با مسئولین حوزه جوانان در سطح ملی و استانی فراهم می کند.

گفتنی ست؛ دکتر مجتبی حسن نژاد و خانم تارا هاشمی دبیر و بازرس سمن ورزش گستران با نشاط تنها نماینده شهرستان رامسر در این رویداد ملی حضور داشتند.

 

خبرنگار: تارا هاشمی 

مدیر مسئول: هادی جوزن