به گزارش برترین خبر ،این طاووس بخت برگشته که پس از سرگردانی در جنگل‌های اطراف بنگال غربی به روستای پرجمعیتی وارد شده بود، با هجوم اهالی روستا برای گرفتن عکس سلفی به طرز فجیعی کشته شد. به گزارش رسانه‌های این ایالت هند، از آنجا که طاووس پرنده ملی این کشور به شمار می‌رود مردم تعصب خاصی به آن دارند.
به همین دلیل وقتی وارد روستای «جالپایگور» شد اهالی با هیجان زیادی او را دوره کردند و هر کس به شکلی سعی داشت با این طاووس عکس بگیرد اما پرنده بیچاره از هجوم جمعیت بیهوش شد و اهالی به تصور این‌که مرده است شروع به کندن پرهای طاووس کرده و بدین ترتیب او را کشتند.
انتشار این خبر خشم حامیان حیات وحش را برانگیخت و خواستار پاسخگویی مقام‌های بنگال غربی شدند.