به گزارش برترین خبر ، ، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در بخش دیگری از گزارش قالیباف درباره حادثه پلاسکو، ناگهان فریاد زد “دروغ نگو».
این فریاد نماینده رشت منجر به توقف قرائت گزارش ازسوی قالیباف شد.

در ادامه این نماینده مجلس گفت: چیزی که می‌گویید با آنچه وزیر کشور گفت تفاوت دارد. یا شما دروغ میگویی یا وزیر. اگر وزیر دروغ گفته باید با او برخورد شود و اگر تو دروغ میگویی هم همچنین.

این مسئله باعث شد مهردادلاهوتی نمایکده لنگرود با عجله خود را به جعفرزاده برساند تا مانع از ادامه صحبتش شود. همچنین نادر قاضی پور نیز خطاب به نماینده رشت با صدای بلند گفت: بنشین سرجایت.

لحظه ای بعد بهروز نعمتی نیز خود را به قائله رساند و با صدای بلند خطاب به نماینده رشت گفت: چرا فریاد میزنی. بنشین. مگر اینجا جای فریاد زدن است.

این درحالی بود که پس از آنکه چند نماینده به دلیل این برخورد نعمتی با او صحبت کرده تا جلویش را بگیرند، این نماینده عضو فراکسیون مستقلین ولایی به همکارانش چشمک زد. چشمکی که یادآور چشمک معروف او در جلسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم بود. همان چشمکی که موجبات معروفیت نعمتی و امکان حضورش در لیست امید پایتخت را فراهم کرد.

با این حال این پایان ماجرا نبود. لحظه ای بعد کمال دهقانی، سیدفرید موسوی و پروانه مافی از اعضای فراکسیون امید نیز خود را به این قائله رساندند و از جعفرزاده حمایت کردند.

پروانه مافی خطاب به نعمتی گفت: چه کارش دارید؟! بگذارید حرفش را بزند!

فرید موسوی هم در ادامه به آرامی به یکی از نمایندگان گفت: این گزارش صحیح نیست و دروغ می‌گوید./ایلنا