به گزارش برترین خبر ، یگان محیط زیست شهرستان نورطی عملیاتی با همکاری نیروی انتظامی در روز چهارشنبه  موفق به تخریب دام هوایی در آببندان رستمرود شد .

photo_2016-12-21_22-47-37

photo_2016-12-21_22-48-39

photo_2016-12-21_22-48-45

photo_2016-12-21_22-48-49

photo_2016-12-21_22-48-54

photo_2016-12-21_22-49-01

photo_2016-12-21_22-49-05

photo_2016-12-21_22-49-10

photo_2016-12-21_22-49-14

photo_2016-12-21_22-49-18

photo_2016-12-21_22-49-21

photo_2016-12-21_22-49-25