به گزارش برترین خبر، سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در نشست صمیمی با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: دولت‌های پیشرفته، اتحادیه‌ها و تشکل‌های قدرتمند دارند و منشأ قدرت بخش کشاورزی اتحادیه‌ها هستند و تشکل‌ها به بخش کشاورزی قدرت می‌دهند.

بابک مومنی با بیان اینکه به صورت فصلی در خدمت مجموعه تشکل‌ها هستم تا بتوانیم با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، افزود: اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و صنوف کشاورزی مازندران ساماندهی و به مجموعه‌ای قدرتمند تبدیل شوند.

او گفت: با صدای بلند می‌گویم که افتخار می‌کنم اولین مجموعه‌ای که از این فرزند بخش کشاورزی اعتماد و حمایت کرد و با تمام وجود پای فرزند بخش کشاورزی ایستاد، تشکل‌های بخش کشاورزی بودند و این امر وظیفه بنده را در مقابل خدمت به کشاورزان استان چند برابر سنگین‌تر می‌کند.

مومنی با بیان اینکه پل رسیدن موفق حاکمیت و انتقال سیاست‌های دولت به کشاورزان، اتحادیه‌ها هستند، ادامه داد: همانطور که کشاورزی محور استقلال است، این مهم با حمایت و همراهی تشکل‌ها محقق خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران افزود: وقتی بعنوان یک جوان نسل انقلاب فرصت خدمت داده شد، این فرصت با جدی گرفتن تشکل‌ها و جراحی تحول آفرین بخش کشاورزی به سمت کشاورزی دانش بنیان و اقتصادی با همراهی و همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌ها پیش خواهد رفت.

او گفت: بخش کشاورزی مردمی‌ترین بخش نظام است و فعالیت‌های ما حول این محور خواهد بود.

مومنی با بیان اینکه اگر به فکر رویکرد علمی و دنبال دانش بنیان کردن بخش کشاورزی باشیم برای اعتلای این بخش می‌توانیم اثربخش باشیم، گفت: اگر نگاه دانش محور به کشاورزی داشته باشیم قطعا می‌توانیم برای همه مشکلات و دغدغه‌های این حوزه راهکار مناسب پیدا کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تشکل‌ها باید به سمت تولید ثروت از علم حرکت کنند، گفت:بخش کشاورزی بخش ضعیف نیست بلکه یک بخش بالنده است چراکه امنیت غذایی کشور را تضمین و تامین می‌کند.