به گزارش برترین خبر ، مجتبی باقرزاده  اظهار کرد: وقف سنت حسنه و ماندگاری است که گسترش و تبلیغ آن موجب برطرف شدن بسیاری از نارسایی‌ها در جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه همه ما باید حامی و پشتیبان وقف در جامعه باشیم، افزود: اوقاف حامی و پشتیبان واقعی وقف و موقوفات است که با تعرض‌ها به اموال موقوفه به‌صورت جدی برخورد می‌کند.
معاون حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه اوقاف بارها اعلام کرده از یک متر موقوفه گذشت نمی‌کند و موضع ما برای آینده نیز همینگونه است، ادامه داد: وقف یک مسأله شرعی و قانونی است و هر کسی به موقوفه‌ای تجاوز کند اوقاف با جدیت وارد عمل و با موقوفه‌خواران برخورد می‌کند.
باقرزاده با اعلام اینکه معاونت حقوقی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران با تمام ظرفیت از حق و حقوق موقوفات دفاع می‌کند، خاطرنشان کرد: اوقاف پرونده‌های حقوقی و تجاوزها به موقوفات را بررسی و برای احقاق حق و حقوق وقف به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.
وی از تعیین و تکلیف ۳۶۰ پرونده موقوفات مازندران در محاکم قضایی طی سال جاری خبر داد و گفت: رأی ۲۹۶ پرونده قضایی موقوفات مازندران به‌نفع موقوفات صادر شده است.
معاون حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: در مجموع رأی ۸۵ درصد پرونده‌های قضایی اوقاف به‌نفع موقوفات صادر شده است.
باقرزاده با بیان اینکه رأی ۴۵ پرونده قضایی اوقاف به‌صورت کامل اجرا و حق و حقوق موقوفات بازگردانده شده است، گفت: اوقاف از یک متر موقوفه گذشت نمی‌کند./mazandaran.farsnews.