به گزارش برترین خبر ، دکتر متولی دبیر همایش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور بیانیه همایش توسعه منطقه ای مازندران با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در ۱۱ ماده و ۶ بند قرائت کرده است که متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

۱-کلیه شرکت کنندگان در همایش بویژه دانشگاهیان، مسئولین و نمایندگان محترم مجلس اعلام می دارند در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (دام عزه) بنام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است حداکثر تلاش و توان خود را در حمایت از مراکز تولیدی بویژه تولیدات دانشگاهی و افزایش ظرفیت های شغلی به کار بگیرند.

۲-شرکت کنندگان در همایش بویژه دانشگاهیان توصیه دارند تا اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به شناسایی، بررسی و اصلاح یا حذف قوانین مانع و متعارض و همچنین تطبیق قوانین موجود با الزامات اقتصاد مقاومتی جهت رفع موانع قانونی و تسهیل سازی در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند.

۳-شرکت کنندگان در همایش اصرار دارند تا وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بویژه اداره کل مربوطه در مازندران، بنگاه های زودبازده و پیشرو اقتصادی، برخوردار از توان رقابتی و نوآور بالا که قابلیت تنوع ارائه خدمات و محصولات را دارند بمنظور پیوند ظرفیت های اقتصاد ملی و منطقه ای با اقتصاد های مکمل کشورهای همسایه و انتخاب شرکای راهبردی شناسایی، سازماندهی، تقویت و حمایت نمایند.

۴- دانشگاهیان اعلام می دارند، یکی از مهمترین راهبردها برای تحقق افزایش تولید و اشتغالزایی ، اقتصاد دانش بنیان است. لذا بازنگری قوانین و اصلاح ساختار در حوزه صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقتصاد دانش بنیان از سوی مجلس و وزارت مربوطه مورد تاکید است.

۵-دانشگاهیان حاضر در همایش با توجه به پایین بودن سهم عملکردی پژوهش از محل تولید ناخالص ملی در سال ۹۵ که کمتر از ۴۸/. درصد بوده است را با عنایت به سهم ۴ درصدی در برنامه ششم، خواستار افزایش عملکردی و پیش بینی بودجه پژوهشی از سوی دولت و تایید آن از سوی مجلس و علی الخصوص کمیسیون تلفیق می باشند.( در بودجه پیشنهادی در سال ۹۶، ۲ هزار میلیارد از جدول ۱۴ از سوی کمیسیون تلفیق حذف شده است.)

۶-با توجه به اینکه در سال ۹۵ از ۷ هزار میلیارد تومان جدول ۱۴ بودجه دولت تنها۵۰ میلیارد تومان تا اسفند ماه برای بخش پژوهش و فناوری هزینه شده است. دانشگاهیان حاضر در همایش در راستای تحقق نوآوری بمنظور تولید و اشتغال،خواستار وضع قوانین از سوی مجلس جهت الزام آور بودن استفاده از بودجه پژوهشی در دولت و نیز استفاده از آن فقط برای تحقیق، پژوهش و نوآوری و تاکید بر عدم استفاده از آن برای سایر فعالیت ها می باشند.

۷- دانشگاهیان حاضر در همایش با اعتقاد به ایجاد و فعالیت دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین و با توجه به ضعیف بودن دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و همچنین ضعیف بودن پژوهش و توسعه(R & D) در صنایع، خواستار وضع قوانین الزام آوراز سوی مجلس برای داشتن مشاور دانشگاهی برای صنایع و نیز همکار صنعتی برای دانشگاه ها می باشند.

۸- شرکت کنندگان در همایش در راستای افزایش تولید و اشتغال خواستار حمایت ویژه از نوآوری ها و تولیدات دانشگاهی و صنایع با تخصیص وام های ارزان قیمت و بازپرداخت طولانی مدت از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان محترم دولت می باشند.

۹- شرکت کنندگان در همایش اعلام می دارند بومگردی در مازندران راهی جهت تحقق اشتغالزایی است لذا موارد ذیل مورد تقاضاست:

الف- بازنگری و اصلاح قوانین توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( همانند عوارض، حق انشعابات برق ، آب ، گاز و … که به نرخ صنعت دریافت می شود.)

ب- تشکیل صندوق توسعه گردشگری و تخصیص بخشی از درآمد ها از محل تولید ناخالص ملی به آن

ج – لزوم تدوین سند توسعه گردشگری کشور و نیز استان مازندران و حتی شهرستان ها با توجه به محورهای متعدد گردشگری چون گردشگری دریایی، روستایی، شهری، اکوتوریسم (بومگردی) و … به جهت جلوگیری از پیامد های منفی گردشگری

د– جلوگیری از دولتی کردن گردشگری و تقویت بخش های خصوصی در این زمینه و تاکید بر نقش هدایتی ، حمایتی و نظارتی دولت در بخش گردشگری

۱۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دارای قابلیت ها و توانمندی های متعددی می باشد لذا:

الف- با توجه به  موقعیت خود در مرکزجغرافیایی استان، امکانات،  توانمندی های فیزیکی، علمی، پژوهشی و آموزشی خود علی الخصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خواستار ایجاد مرکز تحقیقات و برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت برای کارکنان استانداری ،فرمانداری ها،شهرداری ها، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی استان مازندران در این واحد دانشگاهی می باشد.

ب- این واحد دانشگاهی خواستار مطالعه پهنه بندی خطرات طبیعی در سطح استان، افزایش تاب آوری مناطق در مقابل مخاطرات طبیعی ، ایجاد مدیریت واحد و مشخص برای سواحل و شهر ها از نمایندگان محترم مجلس، دولت وبویژه استاندار محترم می باشد.

۱۱- ساکنین شهرستان نور و همشهریان حاضر در این همایش، خواستارحذف مشکلات کشاورزی و پشتیبانی کامل بیمه کشاورزی و تقویت زیرساخت های شهری و روستایی در امور راه های ارتباطی، شبکه های آبرسانی، برق رسانی و علی الخصوص احداث هتل بیمارستان با توجه به طبیعت بکر و مفرح شهرستان می باشند.

این بیانیه در ۱۱ ماده و۶ بند دربیست وششم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در حضوررئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس،استاندار محترم مازندران، معاون محترم وزارت اقتصاد، قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون محترم موسسه پژوهشهای اقتصادی وبرنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی، مدیران استانی، دانشگاهیان و شرکت کنندگان همایش توسعه منطقه ای مازندران با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرائت و مورد تایید قرار گرفته است.