به گزارش برترین خبر ، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به این که بحث اجتماعی کردن مبارزه در راس برنامه های این حوزه قرار دارد، گفت: مبارزه با مواد مخدر یک وظیفه همگانی است و باید از مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد در این راستا به نحو مطلوب بهره جست.

استاندار با اشاره به این که موضوع آسیب های اجتماعی یکی از محورهای سه گانه کاری استان ها در سال ۹۵ است که از سوی وزارت کشور ابلاغ گردید، خاطر نشان ساخت: امروز اهمیت حوزه اجتماعی و ضرورت کاهش آسیب های این بخش بحدی است که مقام معظم رهبری راسا مسایل این حوزه را پیگیری می فرمایند.

ربیع فلاح با تاکید بر این که برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید از منظر علمی نگریسته و بازنگری شود، تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر، نیازمند کار علمی، عملی و فکری منسجم است.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با تاکید بر این که مرور برنامه های این حوزه به طور جدی باید در دستور کار قرار گیرد، ابراز کرد: بررسی و مرور برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید به اصلاح فرآیندها و ارایه برنامه ها و راهکارهای جدید و موثر برای تحقق اهداف پیش بینی شده منجر شود.

مقام عالی دولت در استان، راه اندازی پژوهشکده اعتیاد در استان را کاری ارزشمند در راستای علمی کردن روند مبارزه و بهره گیری از ظرفیت های پژوهشی و تحقیقاتی در این راستا عنوان کرد و یاد آور شد: جایگاه این پژوهشکده برای تامل در ریشه ها و سبب شناسی گرایش به اعتیاد و تحلیل درست داده ها در راستای برنامه ریزی علمی بسیار مهم است.

استاندار، گفت: از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و محققین و صاحب نظران انتظار می رود با ارایه راهبردهای علمی، این شورا را در مسیر مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر یاری رسانند.

گفتنی است، در این جلسه علی اصغر میرزایی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و قاسم جان بابایی، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان به ترتیب گزارشی از اقدامات این حوزه و شیوع شناسی اعتیاد در استان و اهداف و فعالیت های پژوهشکده اعتیاد استان ارایه نمودند.


برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید از منظر علمی نگریسته و بازنگری شود
برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید از منظر علمی نگریسته و بازنگری شود
برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید از منظر علمی نگریسته و بازنگری شود