به گزارش برترین خبر ، هادی خنجری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری اظهار داشت: از ۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان سهم شهرستان بهسهر در بخش اشتغال روستایی تاکنون تنها یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان محقق شد.

وی اظهار داشت: برای این منظور به ۳۴ طرح اشتغال روستایی در بهشهر از ۱۷۷ طرح ارائه شده یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد اما برخی از بانک ها عملکرد مناسبی در بخش اشتغال و پرداخت تسهیلات ارائه ندادند و عملکرد خوبی نداشتند.

خنجری افزود: دولت تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال، نهضت و تحولی در حوزه اقتصاد روستاها صورت گیرد و باید زمینه اجرای این امر توسط مدیران و بانک ها فراهم شود.

این مسئول بیان داشت: دولت با همه توان برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف تلاش دارد و امیدواریم با ارائه تسهیلات به موقع بانکی در این بخش، موفقیت بیشتری حاصل شود و با رفع این موانع و کمک بانک ها برای ارائه تسهیلات، می توان به اشتغال بیش از ۹ میلیارد تومانی برای روستاییان در بهشهر امیدوار بود.