به گزارش برترین خبر، یکی از مکان هایی که توسط وزیر جهادکشاورزی و همراهان مورد بازدید قرار گرفت دو واحد پرواربندی گوساله صنعتی به ظرفیت ۱۰۰۰ راس و ۳۰۰ راسی در روستای گیلانده بخش چمستان بود.

غلامرضا عباسی صاحب این مجموعه در گزارشی به وزیر جهاد کشاورزی گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هکتار احداث شده است که ظرفیت واحد ۱۰۰۰ راس گوشت قرمز استحصالی در سال ۸۰۰ تن خواهد بود و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

گفتنی است وزیر جهادکشاورزی و هیات همراه پس از بازدید این مجموعه دستوراتی در جهت تسریع در روند این مجموعه صادر کردند.