به گزارش برترین خبر ، با توجه به انتخاب برترین های اردوهای جهادی در سطح استان که در طول سال ۹۵ در جهت پشتیبانی و مساعدت از این اردوها انجام شد فرماندار نور و فرمانده سپاه ناحیه نور و بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان به عنوان برترین های جهادی در سطح استان انتخاب شدند و به نقل از روابط عمومی فرمانداری مراسمی در جهت تجلیل از این عزیزان در مکان دانشگاه آزاد اسلامی ساری در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۹/۹۵  انجام پذیرفت.