به گزارش برترین خبر ، قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری اظهار داشت: اشتغال جوانان مشکل اصلی کشور است که هیچ رئیس جمهوری تاکنون نتوانسته آن را رفع کند.

وی افزود: به عنوان رییس خانه احزاب ایران و با توجه به جلسه که در بین مستقلین و اعتدالگرایان داشتیم ۱۶ کاندیدا شناسایی شد و از ان ۱۶ نفر به پنج نفر رسیدیم و بنده منتخب ان پنج نفر هستم.

حشمتیان با اشاره به اینکه فساد جامعه را گرفته است گفت: اگر به احزاب توجه شود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فساد رفع میشود. رئیس جمهور در کشورهای مختلف در مقابل احزاب پاسخگوست.

رئیس خانه احزاب گفت: اگر حزب جایگاه قانونی خود را پیدا کند از وضعیت نابه سامان اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میشود.

وی با اشاره به اینکه گوش به فرمان دوستان اعتدالی هستم ادامه داد: اگر کاندیدای نهایی اعتدال نبودم به نفع کاندیدای دیگر کنار میروم. مملکت ما نیازمند اعتدال است و تندروی در میان ما جایگاهی ندارد.

حشمتیان بیان کرد: تفکرم اعتدالی است و در نهایت انشالله کاندیدای نهایی اعتدال اگر بنده بودم در خدمتتان هستم و اگر کسی دیگری باشد من به نفع ان کنار می‌روم.

رئیس خانه احزاب گفت: دلواپسان جایگاهی ندارند زیرا مردم از جناح بازی خسته شدند. دلیل وجود گورخوابان مشکلات اقتصادی در کشور است.

وی اظهار داشت: اگر رئیس جمهور شدم مشکلات اقتصادی، ازدواج جوانان کاهش می‌یابد و سفره مردم کشورمان رنگین خواهد شد.