June 18,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

bartarinkhabar

فیلم مصاحبه بافرماندارنورو رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

فیلم مصاحبه بافرماندارنورو رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

فیلم کم حجم شده مصاحبه هادی خنجری فرماندارنور و برخورداری رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران در خبرسراسری شبکه 4در توضیح مساله دانشگاه علم وصنعت واحد نور  

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • 1395/11/16
دریافت