تبلیغات
آپلود عکس آپلود عکس

ویروس شایعه در بازار پول

شایعات ورشکستگی بانک‌ها به ویروسی در بازار پول تبدیل شده است که به سرعت در بازار پول پخش می‌شود و در نتیجه دو اثر تخریبی مهم را در پی دارد. تجارب گذش...

اقتصاد