تبلیغات
آپلود عکس آپلود عکس

بازار شکر همچنان تحت تاثیر محتکران

کمبود شکر در هفته های گذشته در حالی بازار کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناسان علت آن را کاهش تولید، تاخیر در واردات، احتکار توسط سودجویان...

اقتصاد