خبرنگار و عکاس برترین خبر: زینب تذکاری سالم

به گزارش برترین خبر، علی اکبر ترخان مدیر امور توزیع برق شهرستان نور در گفت وگو با خبرنگار برترین خبر اظهار کرد: ۹ پروژه برقی منطقه بلده در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید

وی با اشاره به اینکه این پروژه ها از محل مرمت و بهسازی روستایی که توسط نماینده مجلس مصوب شد و به طرح بهارستان معروف است انجام شد، تصریح کرد: بعضی از پروژه تا به صورت صد درصد دولتی و برخی هم به صورت مشارکتی با دهیاری و شورای اسلامی روستاها انجام شده است.

مدیر امور توزیع برق شهرستان نور خاطر نشان کرد: بهبود ولتاژ، تبدیل شبکه های دو و سه رشته به پنج رشته، تبدیل به سیم مقطع ۷۰، زیباسازی و مبلمان شهری و روستایی، پایداری شبکه در مقابل بلایای طبیعی مثل باد، طوفان، برف و غیره از جمله مزیت های پروژه تبدیل سیم به کابل است.

ترخان افزود: پروژه تبدیل سیم به کابل روستای ولاشید به طول ۸۰۰ متر با اعتبار ۳ میلیارد ریال و ۳۰۰ میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای چل به طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای اوزکلا به طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۸میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای پیل به طول ۴۰۰متر با اعتبار بالغ بر ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای یاسل به طول ۵۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۳میلیارد ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای تاکر به طول ۱۸۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۷میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای ایل به طول ۴۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۲میلیارد ریال، پروژه تبدیل سیم به کابل روستای ایوا به طول ۱۴۰۰ متر با اعتبار بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین تقویت ترانس ۱۰۰ و اصلاح شبکه روستایی با اعتبار بالغ بر ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هفته دولت جمعا به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته شد.

مدیرمسئول: هادی جوزن