به گزارش برترین خبر ، علی باقری ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه قرارگاه اشتغال استان با اشاره بر تعهد اشتغال بیش از ۵۳ هزار نفری استان مازندران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۷ درصد از تعهد اشتغال استان محقق و توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.

وی افزود: سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاه‌ها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه می‌کنند در این سامانه ثبت می‌شود.

باقری خاطرنشان کرد: با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر نظارت، پایش و تحقق اشتغال تعهد شده، راستی آزمایی بر موارد ثبت شده در سامانه رصد با تشکیل قرارگاه اشتغال به صورت مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قرارگاه اشتغال استان مازندران از ۵ بهمن ماه تا ۲۰ اسفند سال جاری همزمان با سراسر کشور کار نظارت بر تمام طرح‌ها و اشتغال ثبت شده در سامانه رصد را به صورت میدانی و حضوری انجام می‌دهد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر نظارت چند مرحله‌ای بر اشتغال وارد شده در سامانه رصد توسط دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: گزارش‌های ناظرین و بازرسین از طرح‌ها جمع بندی می‌شود و اطلاعات دریافتی با سامانه جامع سانار که به عنوان یک ابزار کنترل و ارزیابی مناسب در سطوح ملی و استانی است و کدهای ملی ثبت شده به عنوان شاغل‌شدگان سال ۱۴۰۱ مطابقت داده می‌شوند.

باقری خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش دریافتی از سامانه رصد و اشتغال تعهد شده دستگاه‌های اجرایی در سالجاری این قرارگاه کمک می‌کند تا صحت اشتغال ایجاد شده در استان را مورد ارزیابی قرار گیرد.