به گزارش برترین خبر ، علیرضا اسدیان اعلام کرد؛ ۳۷ دانش آموز نوری از مدرسه استعداد های درخشان شهید بهشتی نور توانستند دیپلم افتخار مسابقات بین المللی ریاضیات کانگورو را کسب کنند.وی  افزود، ریاضیات کانگورو یکی از بزرگترین برنامه های ترویج دهی ریاضیات در دنیاست؛ که با هدف ارتقاء درک ریاضی دانش آموزان در بین بیش از ۷۰ کشور جهان برگزارمی شود. روز و مسابقه ریاضیات کانگورو در آخرین پنجشنبه ماه مارس( فروردین) هر سال در تمام کشور های عضو برگزار میشود. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نوراسدیان در ادامه گفت: طی مراسمی کارنامه ها، لوح یادبود و دیپلم افتخار و لوح تقدیرنامه دبیرخانه ریاضیات کانگورو ایران و لوح تقدیر مدیر آموزش و پرورش شهرستان نور به دانش آموزان اهدا خواهد شد.