به گزارش برترین خبر ، بر اساس اعلام علوم پزشکی مازندران با شناسایی ۳۵۶ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته شمار بیماران بستری شده در بیمارستان‌های مازندران به هزار و ۷۶۲ نفر رسید.

از این تعداد ۱۹۶ بیمار جدید در حوزه علوم پزشکی مازندران شناسایی و ۲۶۶ بیمار ترخیص شدند و مجموع بیماران بستری شده در بیمارستان‌های تحت پوشش به هزار و ۴۲۳ نفر رسید.

همچنین از مجموع بیماران شناسایی شده در مازندران، ۶۰ بیمار در حوزه علوم پزشکی بابل شناسایی شدند و تعداد بیماران بستری در این منطقه به ۳۳۹ نفر رسیده است.