به گزارش برترین خبر ، عبدالرضا سنگاری که در آئین برنامه طرح کشوری جنگلگاری و توسعه فضای سبز در منطقه پل ذغال چالوس سخن می‌گفت، بااشاره به انجام جنگلکاری در ۳۰۰ هکتار از عرصه‌ها، افزود: جنگلگاری قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری در سطح ۱۰۰ هکتار و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز ۱۰۰ هکتار جنگلکاری درحوزه این اداره کل صورت می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی نوشهر افزود: عرصه منطقه” یاطه” در پل ذغال چالوس با سطحی معادل ۲۸ هکتار با ۳۰ هزار اصله نهال سوزنی برگ از نوع “زربین” نهالکاری می‌شود.

وی با اشاره به ارزش خاک و حفظ آن، بر توسعه پوشش گیاهی و حفاظت خاک به عنوان عنصری ارزشمند تأکید کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس نیز در این مراسم گفت: پارسال ۲۶۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی این شهرستان جنگلگاری شد.

هادی بزرگی مازندرانی افزود: از این سطح بیش از ۲۰۰ هکتار آن در مناطقی از بخش کجور صورت گرفت که تحت پوشش این اداره است./.mehr