به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تورج  اسدی با اشاره به این موضوع، اظهار کرد: تمامی بیمارستان های آمل مجهز به دستگاه اکسیژن ساز هستند که اکسیژن را به طور مرکزی تولید و از طریق لوله های اکسیژن در بیمارستان منتقل می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت افزایش نیاز به اکسیژن بیشتر، اکسیژن مورد نیاز از طریق کپسول های پشتیبان به طور مرکزی وارد مدار می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به ماهیت بیماری کرونا، بعضی از بیماران کرونا به اکسیژن نیاز پیدا می کنند با تاکید براین که کپسول های اکسیژن به تعداد کافی در اختیار بیمارستان ها قرار دارد، ادامه داد: با توجه به افزایش بیماران نیازمند به اکسیژن در روزهای اخیر، تامین اکسیژن مورد نیاز فشار مضاعفی به سیستم درمانی وارد کرده است.

وی با درخواست از مردم برای رعایت اصول پیشگیری از کرونا در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری و کمک به کاهش بیماران مبتلا، برخدمت رسانی و تامین نیاز بیماران توسط دست اندرکاران حوزه سلامت و کارکنان زحمت کش بیمارستان ها تاکید کرد.