به گزارش برترین خبر ، ماموران گمرک در این عملیات موفق به کشف ۶ نفر از داخل بار یک تریلر شدند. ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد یک محموله ترانزیتی موفق به کشف ۶ نفر شدند که در داخل بار این تریلر مخفی شده بودند و قصد داشتند توسط قاچاقچیان انسان به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند.

با کشف این محموله، آمارکشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تا کنون به ۱۱۰ مورد رسید. در محموله جدید قاچاق انسان یک زن و دو کودک نیز توسط ماموران گمرک کشف شده است.

ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود، و با رصد اطلاعات محموله و استفاده از دستگاه ایکس، به بازرسی این محموله اقدام کردند.

این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند، تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند. گمرک بازرگان در حال حاضر مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که یک دستگاه از این ایکس ری ها این هفته به بهره برداری رسید و اولین ایکس کامیونی ساخت داخل به شمار می رود.