اسحاقی خاطرنشان کرد: ترکیب گونه ای صید ماهیان استخوانی شامل ۵۷ درصد ماهی سفید، ۲۸ درصد کفال و ۱۵ درصد ماهی کپور است.

مدیرکل شیلات مازندران با ابراز تاسف از اینکه کاهش چشمگیر صید ماهیان پره در صیدگاه ها مشکلات اقتصادی فراوانی برای جامعه صیادی پره به وجود آورده است گفت: امیدواریم با توجه به سفر اخیر ریاست جمهور و مصوباتی که جهت تعدیل و تثبیت شغل صیادی طی این سفر گرفته شد، بتوانیم معضلات و مشکلات تعاونی های پره را حل کنیم.

وی ادامه داد: میزان صید ماهیان کیلکا تا پایان اسفند ماه ۱۳ هزار و ۱۷۲ تن بود که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد کاهش و ارزش اقتصادی آن هم ۹۸ میلیارد تومان با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.

اسحاقی با اشاره به اینکه سرانه صید کیلکا ماهیان از هر شناور حدود ۲۹۸ تن بوده و کاهش ۳ درصدی داشته است، یادآور شد: ترکیب گونه ای کیلکا شامل ۹۷ درصد کیلکای معمولی، ۲ درصد انچویی و یک درصد هم چشم درشت بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: با توجه به فصل تخم ریزی، صید شناورها تعطیل می شوند و پس از تکثیر کیلکا ماهیان در دریا و کارشناسی مجدد در ماه های خرداد یا تیر، صید در دستور کار قرار خواهد گرفت.