این مراسم که در روز یک‌شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات شهید آوینی دانشگاه مازندران برگزار شد، از کارمندان نمونه دانشگاه تجلیل شد.

یادآور می‌شود: در ابتدای این مراسم، دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه، دکتر حسینی مقدم معاون اداری، مالی و پشتیبانی و حجت‌الاسلام مستقیمان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به ایراد سخن پرداختند.

اسامی کارمندان نمونه و اسامی کارمندانی که طی یک‌سال اخیر به جمع بازنشستگان پیوستند را در ذیل ملاحظه می‌کنید:

 

 

لیست کارمندان نمونه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست
۱ احمد حبیبی نگهبان
۲ واحدفهیمی نگهبان
۳ حسین اراسته مدیر
۴ هادی جانزاد مدیر
۵ حسین حسین زاده معاون مرکز کارآفرینی
۶ احمدخستو متصدی امور دفتری
۷ سیدمحمدمیرزاده کارشناس مسئول
۸ رضاداداشی کارشناس مسئول
۹ سمانه نورالهی کارشناس مسئول
۱۰ خدیجه کاسگری کارشناس مسئول
۱۱ رضا غلامیان کارشناس مسئول
۱۲ جواد فضل الهی کارشناس مسئول
۱۳ علیرضا داغمه چی کارشناس مسئول
۱۴ حسن باقرنیا کارشناس
۱۵ کریم هراتی کارشناس
۱۶ ام لیلا نجف پور کارشناس
۱۷ یاسرسعادتی کارشناس
۱۸ حبیب باغبانی کارشناس
۱۹ سیدحسین هاشمی کارشناس
۲۰ ساراآزموده کارشناس
۲۱ سیدرضا حسینی کارشناس
۲۲ حسین محمودی کارشناس
۲۳ الهام رضائیان کارشناس
۲۴ دانیال هدایتی کارشناس
۲۵ مهدی یوسفی کارشناس
۲۶ محمدرضا گلچوب رییس اداره
۲۷ محمدامین منفرد رییس اداره
۲۸ سیدرضا موسوی رییس اداره
۲۹ نعمت اله طلایی رییس اداره
۳۰ حمیدرضا قلی پور رییس اداره
۳۱ هادی مستانی رییس اداره
۳۲ حبیب اله غفاری رییس اداره
۳۳ ملیکا مهدی تبار رییس اداره
۳۴ علی اصغرمقری خدماتی
۳۵ مهدی سیفی خدماتی
۳۶ صفرحیدری خدماتی

 

 

لیست بازنشستگان (کارمند)سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف نام و خانوادگی
۱ موسی رمضان نیا
۲ سید روح اله حسین پور
۳ مجتبی علیجان تبار
۴ کاظم غلام حسینی
۵ سید بهمن شفیعیان
۶ علیرضا خدامی
۷ خلیل هدایتی
۸ محمد کاظم دیوسالار
۹ حسنعلی رامبد
۱۰ کاظم ابراهیمی
۱۱ انسیه فهیمی
۱۲ کبری گل زاد
۱۳ داود آقاپور کاظمی
۱۴ محمد علی جوربنیان
۱۵ سید صادق بردبار
۱۶ جمشید خسروی

 

 

لیست همکاران شرکتی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

ردیف نام و خانوادگی
۱ علی‌اکبر حسین پور
۲ توحید سلیمی
۳ نوراله مشهدی فیروزجایی
۴ نرجس خستو
۵ وحید آقاگلی
۶ جواد قلی نژاد
۷ محمود فرجی
۸ فرهاد ترکی
۹ جواد حیدری
۱۰ جعفر کشاورز
۱۱ رحمت اله کیاسری