به گزارش برترین خبر ؛ در راستای هم افزایی و مشارکت همه جانبه در شورای آموزش و پرورش و استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های این شورای راهبردی در افزایش سهم بردن از اعتبارات ملی و استانی در حوزه مشارکت های مردمی، چهارمین جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش مازندران بصورت ویدئو کنفرانس در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان نکا برگزار شد.

با اشاره به مصوبه شورای آموزش و پرورش مازندران بر اینکه جلسات ماهانه این شورا بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شود، با حضور عبدالرضا بابایی فرماندار شهرستان نکا و مسؤلین ذیربط و مشترک با شوراهای آموزش و پرورش شهرستان های مازندران، این جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری نکا برگزار شد.

در راستای هم افزایی و مشارکت همه جانبه در شورای آموزش و پرورش و استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های این شورای راهبردی در افزایش سهم بردن از اعتبارات ملی و استانی در حوزه‌ مشارکت های مردمی، مقرر شد: همکاری همه جانبه بین شورای اسلامی شهر، شهرداری و خیرین در تامین هزینه های اردوی دانش آموزی راهیان نور با محوریت دانش آموزان بازمانده و تارک از تحصیل انجام شود.

در ادامه لزوم بر برگزاری جلسه هماهنگی بین ادارات و نهادهای تاثیر گذار جهت شناسایی دانش آموزان بازمانده و تارکان تحصیل مصوب گردید.

همچنین پیگیری تأسیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی در شهرستان نکا در دستور کار اداره آموزش و پرورش و سایر مسؤولین ذیربط قرار گرفت.

 

خبرنگار: مهناز قبادی