به گزارش برترین خبر ، جنگل‌های هیرکانی اخیرا در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت و این میراث ارزشمند جهانی، اکنون در مخاطره تغییر اقلیم جهانی و تغییر ناصحیح کاربری جنگل قرار دارد. محققان دانشگاه مازندران با بررسی طولانی‌مدت در این جنگل‌ها و به‌کاربردن الگوهای اقلیمی آینده، نقش تغییر اقلیم در حذف و جایگزینی پوشش گیاهی زیراشکوب جنگل را به اثبات رساندند.

هم‌چنین این محققان با به‌کاربردن فاکتور تاج پوشش درختی به‌عنوان مولفه‌ای برای احتساب مدیریت کاربری در این جنگل‌ها دریافتند که نقش انسان در خنثی نمودن بخشی از اثر منفی تغییر اقلیم در این جنگل‌ها حایز اهمیت می‌باشد، اما همواره گروهی از گونه‌های گیاهی در هر شرایط مدیریتی از بین خواهند رفت و در مقابل گونه‌های نورپسند، گرمادوست و همه‌جازی در حال افزایش خواهند بود.

یادآور می‌شود: این یافته مهم با هدایت دکتر علیرضا نقی نژاد عضو هیات علمی گروه علوم گیاهی دانشگاه مازندران و با همکاری دکتر حمید قلی‌زاده از ایران و محققانی از دانشگاه‌های بلژیک، استرالیا و انگلیس به انجام رسیده و در مجله بسیار مهم Global Change Biology با ضریب تاثیر قابل توجه (حدود ۱۱ ) پذیرش و چاپ شده است.

لینک این مقاله:

https: //onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15946