به گزارش برترین خبر ، دکتر یزدانی رییس دانشکده علوم ریاضی در این دیدار با تاکید بر این نکته که پیشرفت و توسعه پایدار کشورها که بر اساس فناوری‌های نوین، صنایع دانش‌بنیان و رشد اقتصادی رقم می‌خورد، ریشه در علوم ریاضی دارد، افزود: امروزه این علوم توانسته به تمام بخش‌های زندگی وارد شود و به استحکام قابلیت فناوری‌های نوین بیانجامد.

یزدانی گفت: یادگیری و آموزش صحیح علوم ریاضی در سطوح تربیت رسمی و حتی غیر رسمی برای همگان یک ضرورت است، چرا که این آموزش به ایجاد ساختار تفکر منطقی برای حل بهینه مسایل، درک صحیح از زندگی برای پرهیز از ناهنجاری‌ها و شناخت بایسته طبیعت برای بهره‌مندی هوش‌مندانه از آن منجر می‌شود.

رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران افزود: مردم جامعه با داشتن تفکر منطقی، به درک بهتر پدیده‌ها دست می‌یابند و می‌توانند زندگی بهتری را برای خود و اطرافیان‌شان برنامه‌ریزی کنند. بی‌تردید می‌توان گفت ریاضیات در بخش‌های مختلف زندگی، تأثیر انکارناپذیری دارد و به ‌تفکر عمیق و تصمیم‌سازی منطقی کمک می‌کند.

دکتر محمدی نیز در این دیدار با قدردانی از وسع دید و نگاه روشنگر ریاست دانشکده علوم ریاضی، از دکتر یزدانی و سایر اساتید دانشکده به‌واسطه ارایه پیشنهادات سازنده جهت بهره‌گیری و استفاده مناسب از این منابع علمی رشته ریاضی تقدیر کرد.