به گزارش برترین خبر ، متن این پیام بدین شرح می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یکی از مهم‌ترین  وجوه هر یک از رویدادها و‌ مناسبت‌های تقویمی، بررسی نقش و ‌اهمیت کارکرد جامعه هدف و مخاطبان آن مناسبت است. بر این اساس، روز پنجم اسفندماه که به‌مناسبت تولد خواجه نصیرالدین، دانشمند شهیر قرن ششم در تقویم ملی کشور ما روز مهندس نامگذاری شده است، بار معنایی و فرهنگی موسعی دارد.‌

در طول تاریخ جامعه‌ی فنی و مهندسی نقش سازنده‌ای در توسعه و پیشرفت جوامع داشته که آثار و تولیدات آن‌ها درس‌آموز است.‌ امروزه دانش فنی و‌ مهندسی، گستره وسیعی یافته و‌ در تمامی شئون جامعه نفوذه کرده است، تا جایی‌که تصور زندگی بدون محصولات مهندسی، غیرممکن به نظر می‌رسد.

نظام دانشگاهی و علمی کشور با هدف پاسخگویی به تربیت مهندسان و انجام پژوهش‌های فنآورانه، یکی از مهم‌ترین و ‌اصلی‌ترین مخاطبان روز مهندس است تا با به‌روز رسانی خدمات آموزشی و پژوهشی در خلق نوآوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید خدمات فنی و‌ مهندسی، پیش‌ران و شتاب‌دهنده جامعه باشد.

این‌جانب با گرامی‌داشت این مناسبت تقویمی که حکایت از غنای علمی و فرهنگی دانشمندان ایرانی دارد و با تبریک به جامعه مهندسی کشور که پیش‌قراول سازندگی کشور هستند، بر این پندارم که درنوردیدن مرزهای دانش و تحول در فناوری‌های نوظهور، مستلزم رویکرد اندیشه ناب مهندسان در کارزار توسعه همه‌جانبه کشور است.

 

دکتر جمال قاسمی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران