به گزارش برترین خبر ، متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس احمد توکلی
بدینوسیله انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت فرماندار شهرستان نور صمیمانه تبریک عرض می نماییم

یقینا تخصص و تجارب جنابعالی نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش خواهد بود و سپردن عنان کرسی فرمانداری به دست های با کفایت فرزند شایسته ایران مهر تاییدی بر شایسته گزینی و نوید بخش افق های روشن توسعه نوین خواهد بود‌‌.

امیدواریم که در ظل توجهات حضرت حق پیروز و سربلند باشید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رویان