به گزارش برترین خبر ، جمعی از پزشکان شهرستان ساری در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار قرنطینه شهرهای کشور و استان برای حفظ جان شهروندان و پیشقراولان سلامت در راه مبارزه با کرونا شدند.

در این نامه آمده است: در فاصله قرون چهارم تا هشتم قمری، تمدن اسلامی طلایه دار رشد و سپس انقلاب گسترده علمی، فرهنگی و فنی در جهان شد و پویایی و خیزش این جهش به فرهنگ وتمدن ایرانی باز می‌گشت، تمدنی که ریشه در مدنیت ایران پیش از اسلام و توأمان آموزه‌های دین اسلام خصوصاً مذهب شیعه داشت و حکمای بزرگی چون ابن سینا طبیب بزرگ ایرانی و رازی داروساز برجسته تعدادی از آوانگاردهای آن معرفی شده‌اند و شاید بتوان کرونای اخیر را مصیبت بارترین حادثه، بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم به شمار آورد.

در ادامه تصریح شده است: پیشتاز مبارزه با کرونای اهریمنی، در همه جهان، خانواده عظیم کادر درمانی پزشکان و پرستاران، ابن سیناهای معاصر، محسوب می‌شوند، در ایران عزیز اما، این خانواده مظلوم و بی پناه، ضمن مبارزه مستمر وجانانه با این پدیده شوم، با کمبود شدید امکانات و تجهیزات، پنهان کاری تأسف برانگیز برخی از مقامات، ساختار ضعیف نظام اداری و خستگی مفرط جامعه درمانی روبروست.

همچنین در این نامه نوشته شده است: برآوردهای همه متخصصان، نشان می‌دهد در صورتی که دولت به طور جدی دستور قرنطینه را صادر نکند و بر آن نظارت جدی نداشته باشد، حضور این مهمان منحوس و ناخوانده برای چندین ماه بعدی، به درازا خواهد کشید و بسیاری از هموطنان شریف و کادر مظلوم درمانی را به کأم مرگ خواهد کشاند.

ما امضاءکنندگان، رؤسا و معاونین پیشین دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از پزشکان، استادان و عناصر دل سوخته و داغدار جامعه درمانی استان مازندران، صریحاً تاکید می‌کنیم که برای حفظ جان شهروندان و پیشقراولان مبارزه یعنی کادر درمان کشور و استان، متضرر نشدن بیش از پیش ساختار اقتصادی و اجتماعی، عدم وقوع بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی و در نهایت عدم بهره برداری دشمنان ایران سربلند، حتماً و حتماً دستور قرنطینه همه ی کشور، از جمله مازندران را صادر کنید.