به گزارش برترین خبر ، جعفر حسین زاده شهردار رویان در گفت وگو با خبرنگار برترین خبر در مورد پروژه احداث فاز اول دیوارحائل ساحلی گفت:  این پروژه به طول ۷۰۰ متر به مدت ۳ با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

وی با اشاره به پروژه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر، تصریح کرد: این پروژه با حجم عملیات ۵۰ هزار متر مربع در سال ۱۴۰۱ شروع و در طول مدت ۶ ماه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری نیز انجام شده است.

شهردار رویان در ادامه از پروژه تملک و بازسازی استخر نگین سخن گفت و یادآورشد: شهرداری رویان به مدت ۳ ماه توانست از محل اعتبارات شهرداری با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال سقف و کف استخر را بازسازی نماید .

حسین زاده در مورد کلنگ زنی پروژه پیاده روسازی خیابان مسجد جامع رویان بیان کرد: پروژه پیاده روسازی خیابان مسجد جامع رویان به طول ۲۵۰۰ متر مربع و مدت ۶ ماه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری انجام خواهد شد.

وی افزود : گلنگ پروژه احداث دیوار حائل رودخانه گلندرود به طول ۲۰۰ متر و مدت ۶ماه با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از محل تامین اعتبارات شهرداری بر زمین زده شده است.

شهردار رویان در ادامه برنامه های دهه فجر از گلنگ زنی احداث فاز دوم دیوار ساحلی حد فاصل (دریای ۶- رودخانه سبزه رود) سخن گفت و خاطرنشان کرد: این پروژه به طول ۴۵۰ متر و مدت ۳ ماه با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری عملیاتی خواهد شد.

حسین زاده اظهار کرد: کلنگ پروژه تعویض تیرهای فرسوده (شهرک مطهری – پلیس راه)(بسیج – پمپ بنزین)( خیابان شهید بهشتی ) با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری برزمین زده شد.

مدیرمسئول : هادی جوزن