به گزارش برترین خبر ، مهندس مهدی توکلی شهردار نور پروژه های در دست اجرا شهرداری نور را به شرح زیر بیان کرد:
۱- عملیات پروژه میدان امام (ره) با هزینه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال

۲ عملیات پروژه اصلاح هندسی تقاطع طبیعت، بلوار پژوهش و بلوار امام رضا (ع) با اجرای آبنمای ورودی شهر با هزینه بالغ بر ۳ میلیارد ریال

۳ عملیات اجرای دیواره حائل سنگی ضلع شرقی رودخانه لاویج رود به طول حدود ۲۰۰ متر با هزینه بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال

۴- عملیات پروژه پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان شهدای رستمرود با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر مبلغ ۶ میلیارد ریال

۵- عملیات پروژه اجرای عرشه شمالی پل سواره شهید احمدی با دهانه ۳۰ متر (جنب (جهاد) با هزینه بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال

۶- عملیات پروژه نماد نورانی نام شهر در ابتدای ورودی غربی نور به ارتفاع بالغ بر ۶ متر در محدوده پلیس راه با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال

۷- عملیات زیر سازی و آسفالت معابر کل سطح شهر بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال

۸- اجرای دیواره حائل و پیاده رو سازی خیابان ساحلی امام علی (ع) با هزینه بالغ بر ۸ میلیارد ریال

۹ عملیات اجرای پروژه کانال خیابان امام (ره) و اصلاح کوچه نورا جهت هدایت روان آبها و رفع آبگرفتگی تا رودخانه لاویج رود بالغ بر ۸ میلیارد ریال

۱۰- پروژه پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان امام رضا (ع) از درب اول پارک جنگلی تا تقاطع طبیعت به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال

۱۱- پروژه پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان امام رضا (ع) از درب اول پارک جنگلی تا تقاطع طبیعت به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال

۱۲- پروژه اجرای پیاده رو سازی و کانال هدایت آب ضلع غربی خیابان پژوهش با مساحت
تقریبی ۷۵۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ن و محدوده شمالی آن به مساحت تقریبی

۱۳- پروژه پیاده رو سازی ضلع غربی رودخانه تمیشان و ما ۵۰۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال

۱۴ عملیات اجرای دیواره حائل و بستر سازی گذر ضلع شرقی نجارود رستمرود به طول تقریبی ۱۵۰ متر و با هزینه ای بالغ بر مبلغ ۳۰ میلیارد ریال

۱۵ عملیات اجرای پروژه کانال خیابان مدرس هدف (۱۲) جهت هدایت روان آبها به طول حدود ۴۰۰ متر و هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال

۱۶ عملیات اجرای دور برگردان محدوده فروشگاه سالیان با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

۱۷ عملیات ساماندهی بصری جداره های نامناسب بوسیله دیواره های سبز در محدوده ورودی غربی شهر (پلیس راه)

وی همچنین در ادامه به پروژه های تکمیل شده شهرداری نور نیز اشاره کرد:

۱ افتتاح و بهره برداری فاز اول مجموعه زمینهای ورزشی ساحلی دو زمین بتنی و یک زمین ماسه ای استاندارد جایگاه تماشاچیان و اجرای نورپردازی مطابق استاندارد مسابقات بین المللی و فضاهای بهداشتی و خدماتی مرتبط با مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر مبلغ ۳۵ میلیارد ریال

۲- بهره برداری از پروژه پیاده رو سازی و نصب نرده جان پناه ضلع شرقی رودخانه تمیشان
به مساحت تقریبی ۳۶۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

۳- بهره برداری از پروژه پیاده رو سازی ضلع شمالی و جنوبی خیابان امام حد فاصل خیابان انقلاب تا پلیس راه با مساحت ۶۰۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال

۴- بهره برداری از پروژه اجرای دور برگردان و اصلاح هندسی در محدوده پلیس راه و نصب روشناییهای شهری با هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد ریال

۵- بهره برداری از پروژه دیواره حائل سنگی ضلع غربی رودخانه لاویج رود به طول حدود ۱۷۰ متر و بستر سازی گذر متصل با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

۶- بهره برداری از پروژه آسفالت خیابان ساحلی حد فاصل خیابان مالیات تا دریا ۲۶ با مساحت بالغ بر ۸۶۰۰ متر مربع و هزینه کرد بیش از ۳۵ میلیارد ریال

۷ بهره برداری از پروژه نصب چراغهای شهری برج های نوری و تامین روشنایی شهر در محدوده های خیابان ساحلی ضلع شرقی رودخانه تمیشان پلیس راه و … با هزینه بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال

۸ بهره برداری از پروژه پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان شهدای رستمرود با هزینه بالغ بر ۶ میلیارد ریال

۹ بهره برداری از پروژه احداث کانال خیابان شهدای گمنام خیابان شهید یوسفیان) جهت هدایت آبهای سطحی با هزینه ای بالغ بر ۳٫۵ میلیارد ریال

۱۰- بهره برداری از پروژه احداث دوربرگردان استاندارد محدوده دانشگاه تربیت مدرس با هزینه کرد بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال

۱۱- بهره برداری از اجرای پروژه کانال هدایت آب جهت رفع آبگرفتگی و اجرای روکش آسفالت در محدوده خیابان ۱۲ فروردین با هزینه بالغ بر ۸ میلیارد ریال

۱۲- انجام تسطیح و شن ریزی معابر خاکی سطح شهر با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ۱۳ انجام لکه گیری آسفالت دستی و ماشینی در سطح شهر با هزینه ای بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال ۱۴ بهره برداری از پوشش سبز و کاشت درختان بومی در سطح شهر