به گزارش برترین خبر ، منصور کرشی سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیر ماه سال ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در دوازدهم تیر ماه در راستای کوچک سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پس از ادغام این وزارت خانه ، ادارات ،تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور با ادغام ادارات تعاون و کار و امور اجتماعی تشکیل شد.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نور خاطرنشان کرد: واحدهایی به اسامی روابط کار، بازرسی کار، بیمه بیکاری، امور اجتماعی و ورزشی، تعاون و اشتغال در این اداره مستقراند و با وسیعترین جامعه هدف، مشغول ارائه خدمت به همشهریان هستند.

کرشی بخش مهمی از عملکرد اقدامات این اداره را در واحد روابط کار و بازرسی کاردانست و افزود: وظیفه اصلی این واحد ها صیانت از نیروی کار و تلاش جهت تنظیم روابط کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی و حفظ و حراست از منافع کارگر و کارفرما است.

وی یادآورشد: تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط کارفرمایان در راستای پرداخت حقوق و مزایای قانونی شامل دیون ممتاز و قواعد آمره از دیگر وظایف سازمانی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نور ادامه داد: بخش دیگر از وظایف سازمانی این اداره کمک به کارگری است که بدلیل قهری خارج از اراده شخصی مجبور به قطع رابطه شده اند که واحد بیمه بیکاری مسئولیت حمایت و مشاوره این قبیل کارگران را جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری بر عهده دارد.

کرشی بیان کرد: واحد امور اجتماعی نیز از دیگر واحدهای موجود است که برگزاری دوره های آموزشی مختلف شامل آموزش مهارت زندگی ، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، عفاف و حجاب از اهم اقدامات این واحد میباشد.

وی ادامه داد: در بخش تعاون هم وظیفه این اداره در راستای تشکیل شرکتهای ،تعاونی ،هدایت ،آموزش حمایت و پرداخت تسهیلات اعتباری و نظارت بر عملکرد شرکتها است.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نور درپایان بخشی از عملکرد یکساله این اداره بصورت فهرست وار تقدیم کرد:

اجرای برنامه تقدیر از کارگران نمونه ۱۰ مورد
برگزاری دوره ای آموزشی با عنوان مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ۱۰ مورد
برگزاری مسابقات ورزشی کارگری ۶ مورد
بازرسی ادواری از کارگاهها ۵۵۰ مورد
بازرسی موردی از واحدها ۹۰ مورد
بازرسی شناسایی اتباع غیر مجاز ۵۷۴ مورد
برگزاری دورههای آموزشی ایمنی کارگران ۸۰۰ نفر ساعت
تشکیل و توسعه تعاونی ها ۳ واحد
نظارت بر شرکتهای تعاونی تحت پوشش ۱۱۲ واحد
ایجاد فرصتهای شغلی در شرکتهای تعاونی ۱۰۸ نفر
تجدید اعتبار نامه نماینده کار فرمایان ۸ نفر
تاسیس و صدور اعتبار نامه جدید برای نماینده کارگران واحدها ۴ مورد
تجدید اعتبار نامه و تاسیس شورای اسلامی جمعاً ۱۱ مورد

خبرنگار : هادی جوزن