به گزارش برترین خبر ، رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران در تشریح رویکرد کلان وزارت عتف افزود: سند دانشگاه کارآفرین با مشارکت دانشگاهیان و مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور تدوین شده و مورد داوری و اظهارنظر استادان منتخب کشور قرار گرفته است.
دبیر و عضو هیات امنای کارآفرینان استان مازندران با اشاره به ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دلایل و روند تحولات، لزوم بازنگری در نظام‌های اجرایی و ارتباط سیاست‌ها با نیازهای امروز تاکید شده است و هدف از کاربست این بیانیه، ایجاد گفتمان سازنده میان کلیه دانشگاهیان است که می‌تواند زمینه‌ساز تدوین الگوواره توسعه دانشگاه کارآفرین شود.‌
گفتنی است: توسعه دوره‌های مهارت افزایی وارتقای سطح اشتغال پذیری دانشجویان، شناسایی نیازهای جامعه و‌ پاسخگویی مراکز آموزشی، پژوهشی و‌ فنآوری به آن‌ها، واگذاری اختیارات بیشتر به هیات‌های امنای موسسات و تقویت استقلال آن‌ها، نهادبنه کردن فرآیند نوآوری در مراکز آموزشی، پژوهشی و‌ فناوری جهت ایفای نقشی موثر در توسعه اقتصاد دانش بنیان و هدایت رساله‌های تحصیلات تکمیلی به سوی حل چالش‌های کشور مورد اهتمام گسترده وزارت علوم در این دوره بوده است.
شایان ذکر است: دانشگاه مازندران در نظر دارد در مسیر حمایت از جامعه محوری و کارآفرین بودن دانشگاه، برنامه‌ها و اقدامات اساسی  انجام دهد.