به گزارش برترین خبر ، بابک مومنی با اشاره به اینکه این اولین بار نیست که مازندران به کرسی ارزشمندی در این سطح می‌رسد، اظهار کرد: چنانکه در همین مجلس گذشته نیز شاهد تحقق این فرصت بوده‌ایم اما گاهی بدون تعارف باید پرسید چقدر از این فرصت های ملی برای رساندن صدای محرومیت مازندران به گوش نهادهای تصمیم ساز ملی استفاده شده است؟

وی تصریح کرد: اصولا مازندران را بخاطر داشتن موهبت‌های الهی متعدد و هرسه ظرفیت طبیعی کوه، جنگل و دریا و همچنین سبزی و طراوت چشم نواز ظاهری آن، همواره متاسفانه به اشتباه در ردیف استان‌های برخوردار دیده‌اند و بعضا این توقع وجود داشته در همین شرایط موجود هم، مازندران معین استان‌های کمتر برخوردار در سطح ملی باشد و از محل درآمدهای آن به داد استان‌های دیگر رسید!

استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران خاطرنشان کرد: ادعایی که اگر زیرساخت‌ها برای بهره گیری از پتانسیل عظیم ملی این استان فراهم بود، شاید چندان هم به گزاف نیست و می‌شد در شرایط مطلوب چنانکه برای برخی از استان‌های توانمند کشور با توجه به لابی قدرتمند آن‌ها در سطح ملی فراهم است، چنین انتظاری داشت.

وی ادامه داد: اما برای استانی که علیرغم قرار داشتن در جایگاه یکی از قطب‌های اقتصاد کشاورزی کشور، در بهره مندی از اعتبارات و پروژه‌های کلان این بخش هم عمدتا در ردیف‌های انتهایی است، چنین انتظاری بجاست؟

مومنی بابیان اینکه واقعیت های موجود، متاسفانه غیر از این رویا است و حقایق هرچند تلخ نشان می دهد در هریک از سه فرصت مهم این استان، کشاورزی، گردشگری و صنعت، فاصله زیرساخت ها با آنچه که باید باشد بسیار زیاد است، افزود: . بعنوان یک مصداق عینی، در بخش مهمی از حوضه انتخابیه آقای دکتر کریمی، در حوضه هیدرولوژیک گسترده دشت هراز، بوسعت ۱۰۸ هزار هکتار که بیش از ۸۰ هزار هکتار آن اراضی شالیزاری است و از این حیث بزرگترین دشت شالیزاری کشور محسوب می‌شود، باید پرسید چقدر اقدامات زیرساختی برای تحقق کشاورزی مدرن و مکانیزه در اراضی گسترده شالیزاری بیت شهرستان‌های بابل و آمل محقق شده است؟ چرا مطالبه چهل ساله طرح جامع زهکشی اراضی شالیزاری علیرغم آغاز مطالعات آن در دهه شصت در کل این حوضه و حتی در کل استان هنوز برزمین مانده است؟ مثال هایی از این دست بسیارند.

استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران با اشاره به اینکه از نماینده در تراز نشستن بر صندلی ملی باید توقع ملی داشت، یادآورشد: البته ما هم باید بپذیریم دعواهای جناحی در برابر منافع استان ارج و ارجحیتی ندارد و فردای انتخابات، گفتگوها و رقابت‌های انتخاباتی را باید رها کرد و با هم افزایی سر به راه آبادانی و مطالبات بر زمین مانده استان گرفتار فقر سبز نهاد.

وی با بیان اینکه امروز آن روز است اگر بخواهیم ،گفت: دکتر کریمی عزیز و همه وکلای مردم مازندران در مجلس یازدهم و نیز همه عزیزان مازندرانی که در دستگاه مختلف اجرایی و تصمیم‌ساز اثر و جایگاهی دارند، نیز بدانند سرزمین پدری و مردمان دیار علویان طبرستان چشم به توفیقات ایشان در راه آبادانی این کهن بوم و بر دارند.