رئیس واحد نور با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه کیفی‌سازی دانشگاه و فعالیت‌های پژوهش محور است، گفت: همکاری متقابل دانشگاه با صنایع و ارتباط دو جانبه در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی موجب می‌شود تا پیشرفت و شکوفایی در جامعه به همراه داشته باشد و چرخه جامعه به حرکت در آید.

 

دکتر صدرالدین متولی افزود: در راستای همکاری متقابل دانشگاه، صنعت و جامعه برای همکاری های متقابل در پروژه‌ها با توجه به تجهیزات، امکانات و پتانسیل های علمی و تحقیقاتی و فضای مناسب دانشگاه این ارتباط برای رفع مشکلات صنعت و جامعه، ضروری است.

 

رئیس واحد نور به اهمیت و جایگاه دانشگاه در تربیت نیروی متعهد و متخصص در راستای از میان برداشتن چالش های موجود در استان و کشور تاکید کرد و گفت: هدف از همکاری های متقایل بین دانشگاه و امور توزیع برق کمک به جامعه و پیشرفت کشور است.

 

رئیس امور توزیع برق شهرستان نور نیز اظهار کرد: این اداره آمادگی دارد که با همکاری مشترک با واحد نور در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، برگزاری جلسات و همایش‌های مخلتف زمینه‌های پشتیبانی از یکدیگر را فراهم کرده و برنامه‌های علمی و پژوهشی را با هدف رشد و توسعه هر چه بیشتر برگزار کنیم.

 

احمد فلاح نژاد بر حمایت از پروژه ها و طرح های که بتواند در راستای بهره وری و افزایش راندمان خدمات این اداره مؤثر واقع شود تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ارتقای خدمات علمی و فراهم کردن شرایط لازم برای حمایت از ایده‌های نوین در سطح دانشگاه، سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های کاربردی و امور تحقیقاتی است.

منبع/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور