به گزارش برترین خبر ، دکتر سعید میرزانژاد دبیر برگزاری این کنفرانس با اشاره به این نکته که این اولین بار بود که کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسما به‌صورت مجازی با حضور جمع کثیری از اساتید، محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته پلاسما توسط گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران و با همکاری انجمن علمی مهندسی و فیزیک پلاسما با موفقیت برگزار گردید، اظهار داشت: در این دوره بیش از ۱۵۰ مقاله توسط محققان شاخه پلاسما به دبیرخانه علمی کنفرانس ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، حدود ۱۴۰ مقاله در قالب ۴ سخنرانی کلیدی از محققان مشهور اروپایی، یک سخنرانی عمومی از محققان داخلی، ۱۲ سخنرانی تخصصی و ۱۲۸ سخنرانی کوتاه(ارایه پوستر) برگزار گردید.

دکتر میرزانژاد افزود: جلسات سخنرانی کلیدی در سالن مجازی A، جلسات سخنرانی تخصصی در دو سالن مجازی A و B و جلسات سخنرانی کوتاه در چهار سالن مجازی به‌صورت موازی و با حضور صدها تن از علاقه‌مندان برگزار گردید.