به گزارش برترین خبر، مهدی بشارتده سلوطی در گفت وگو با برترین خبر با اشاره به اینکه نماینده ها برای انتخابات پیش رو مواردی را باید مد نظر قرار دهند، اظهار کرد: پروسه وعده های بزرگ و افق کوچک در ایام انتخابات برجسته است و در واقع یکی از مهمترین آفاتی که در عرصه انتخاباتی محسوب می‌شود.

وی یکی از عمده ضعف ها در کنار اقدامات موثر در مجلس یازدهم را تعارف دانست و تصریح کرد : یکی از اختیارات مجلس و ابزار آن ها استیضاح و تغییر وزیر است اما مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار در دولت دوازدهم با وجود اینکه وزیران عملکرد خوبی نداشتند هیچ یک از آن ها را استیضاح نکرد و علت را همراهی دولت در سال ها پایانی بیان کرد و همین رویکرد را در دولت سیزدهم نیز ادامه داد.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران مجلس خاطرنشان کرد: مجلس به جای اینکه وزیران ناکارآمد را برکنار کند در جلسات خصوصی به دولت می گفت که فلان وزیر را بردارید تا مجلس استیضاح نکند که نتیجه اش این شد در مجلس یازدهم تنها یک وزیر استیضاح و از وزارت صمت برداشته شد.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی یکی دیگر از ایرادات وارد شده به مجلس را انفعال فراکسیون‌ها عنوان کرد و گفت: دو فراکسیون انقلاب اسلامی متشکل از اغلب نماینده ها و فراکسیون مستقلین متشکل از نمایندگان اصلاح طلب و مستقل بجز جلساتی که برای انتخابات اعضای هیات رئیسه داشتند هیج کنش فراکسیونی در مجلس از خود نشان ندادند که ایراد بزرگی است.

بشارتده افزود: عمدتا مجلس‌ تمرکز خود را بر روی طرح های غیرضروری می گذارد و از اولویت ها غافل است در حقیقت تعیین اولویت طرح ها در مجلس صورت نمیگیرد در حالی که می شد این اتفاق بهتر بیفتید و معتقدم نباید بگذاریم که طرح بر لایحه غلبه پیدا کند.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران انتظار از مجلس دوازدهم را چنین بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از قوانین کشور خصوصا اقتصادی ایراداتی دارد مجلس دوازدهم درحوزه قانون گذاری موضوع تحول در قوانین اقتصادی و قوانین بر زمین نمانده غیر اقتصادی را تکمیل کند.

وی ادامه داد: مجلس دوازدهم باید از تورم قوانین بکاهد و اولویت بندی کند تا وقت مجلس صرف بررسی طرح ها نشود و
تمرکز خود را در اجرایی شدن قوانین بگذارد و در این راستا از تمام عوامل اجرایی بهره بگیرد تا نتیحه اش بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.

بشارتده یادآور شد: مردم از مجلس دوازدهم انتظار دارند در حوزه قانون گذاری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرایط را در کشور فراهم کنند.

این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه با بیان اینکه نمایندگان باید به سمت اصلاح قوانین جهت حل کردن نارسایی کشور حرکت کنند، گفت: همچنین نمایندگان باید به درستی نظارت بر عملکرد دولت را انجام دهند یعنی از نحرافات و فسادها که در دولت اتفاق می افتد جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند تا نمایندگان حوزه نظارتی خود را تقویت و ارائه گزارش به مردم را بیشتر کنند، یادآور شد: نمایندگان باید در حوزه سیاست خارجی با اعتقاد به مواضع در عرصه بین المللی بتواند منافع ملی را برای کشور فراهم کنند.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه نمایندگان باید اعتماد از دست رفته مردم را با تلاش بدست بیاورد افزود: نمایندگان باید با نظارت و قانونگذاری درست بر حوزه عملکرد دولت مشکلاتی چون گرانی، تورم، بیکاری، تورم، آلودگی هوا، افزایش درآمد سرانه و رفع تبعیض و نابرابری ها تلاش‌ کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید در انجام وظایف خود به گونه ای عمل کنند که منافع مردم در حوزه های انتخابیه خود و کشور تامین شود.

این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه یادآور شد: دغدغه مردم امروز راه روستایی، آسفالت شدن کوچه و معابر، طرح هادی روستا و دیگر موضوعات پیش و پا افتاده نیست چرا که این موضوعات وظیفه دولت است.