به گزارش “برترین خبر” با بیان اینکه شعار انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۹، ترسیم خط فکری و مبنای اقدامات قوای سه گانه کشور است، اظهار داشت: شعار سال ۹۹ چراغ راه قوای سه گانه است و باید بر محور همین شعار برنامه ریزی شود و کارها پیش برود.
وی با تاکید بر اینکه هر قوه‌ای بر اساس وظیفه قانونی خود برای تحقق شعار سال عمل خواهد کرد, دولت، قوه قضائیه و مجلس هرکدام به گونه‌ای باید در این مسیر حرکت کنند تا شعار سال محقق شود، عنوان کرد: مجلس یازدهم شورای اسلامی باید در این راستا به دنبال قوانینی باشد که جهش تولید اتفاق بیافتد و نمایندگان باید در این زمینه بیاندیشند و عمل کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر در مجلس شورای اسلامی قوانین دست و پاگیری داریم که جلوی جهش تولید را گرفته است باید آن قوانین را از بین ببرند، یا آنها را حذف و بازنگری کنند و یا اگر از لحاظ قانونی خلأ داریم باید این خلأ پر شده و تکالیف جدیدی تدوین شود.
حجت الاسلام شبستری تصریح کرد: به عقیده من همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند راه حل مشکلات اقتصادی تمرکز بر مسأله تولید است، وظیفه اهم و اولیه مجلس باید همین باشد که بررسی کند که چه کنیم تا در حیطه انجام وظایف خود این شعار نیز محقق شود.
وی قانون گذاری و نظارت را از وظایف مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مسأله نظارت، تکلیفی است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته و متأسفانه به نظر می‌آید که بحث نظارت، هم بر حسن اجرای قوانین و هم بر رفتار نمایندگان مجلس، آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده و اجرایی نشده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید به عنوان یک ناظر به عملکرد بخش اجرایی کشور نظارت کند، تاکید کرد: مجلس، هم در زمینه وضع قوانین و هم در زمینه نظارت بر اجرای قوانین وظیفه دارد و مشکلات اقتصادی نیز در رأس عموم مشکلات است‌.
حجت الاسلام شبستری در پایان با تاکید بر اینکه اگر نماینده‌ای تخلفی دارد باید با تخلف او برخورد شود، خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی مجلس که بر اساس آن هم مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و از سوی مجلس باید در این زمینه گام‌های جدی تری برداشته شود./مهر