به گزارش برترین خبر ، هم‌چنین توافق شد نیازهای پژوهشی مورد نیاز استان از نظر اقتصادی در اولویت رساله دانشجویان مقاطع تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد و مورد حمایت قرار گیرد.

در این نشست دکتر نوذری تاکید کرد که دانشگاه بتواند از حداکثر اعتبار ممکن از محل ردیف‌های بودجه متوازن استانی بهره‌مند گردد و ضمنا موضوع جذب اسناد خزانه و تهاتر از محل اعتبارات جمعی و خرجی مطرح شد.

هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز ضمن تقدیر و تشکر از جذب به موقع اعتبارات موصوف توسط دانشگاه مازندران با ارایه عملکرد مناسب، اظهار امیدواری کرد: در ادامه بتوانند اسناد جذب نشده سایر دستگاه‌های اجرایی در این ردیف را به دانشگاه مازندران اختصاص دهند.

یادآور می‌شود: در این نشست  مدیر امور مالی دانشگاه مازندران، معاون اداری و مالی سازمان اقتصاد و دارایی،  معاون هزینه و رییس خزانه استان نیز حضور داشتند.