به گزارش برترین خبر ، در این جلسه که دکتر حسینی زوارمحله معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر مصطفی عزیزی رییس حوزه ریاست دانشگاه و دکتر منیری مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز حضور داشتند، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با بیان مسایل و مشکلات مربوط به فعالیت‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و صنفی دانشجویان، خواستار اهتمام مسئولان دانشگاه برای رفع موانع موجود شدند.

دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه مازندران نیز با بیان اهمیت و ضرورت توجه به تشکل‌های دانشجویی، پیگیری نظرات ارایه شده توسط دانشجویان را ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر برای رشد و توسعه دانشگاه عنوان کرده، دستورات لازم در خصوص پیگیری مطالبات مطرح شده را صادر نمود.