به گزارش برترین خبر ، مهندس فرزانه در این دیدار صمیمی ضمن تاکید بر حمایت مجلس از تمامی کارکنان شاغل و بازنشستگان گفت: در گذشته طرحی با موضوع حمایت از مربیان پیش دبستانی وارد صحن علنی شد، اما بدلیل عدم حمایت کافی از این قشر زحمتکش ، جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون آموزش بازگشت داده شد، بنابراین پس از بررسی و رفع نواقص این طرح جهت حمایت قاطع از تمامی معلمان پیش دبستانی در صحن علنی بررسی خواهد شد.

همچنین در پایان این نشست مقرر گردید پیشنهادات و نظرات حاضرین جلسه در قالب پیش‌نویسی آماده، تا از طریق نماینده مردم در خانه ملت به کمیسیون آموزش و وزارتخانه مربوطه ارجاع داده شود.