به گزارش برترین خبر، دکتر محمدی در این دیدار با اشاره به این‌که هدف اصلی نظام سلطه از تحریم اقتصادی، فروپاشی و مستعمره ‌نمودن ایران بوده است، این توطئه را شکست‌خورده دانست و با تاکید بر این‌که آن‌ها به ناچار با تمام قوا به جنگ رسانه‌ای برای تضعیف روحیه و نا امید‌سازی جوانان می‌پردازند، بیان مشکلات و مسایل جامعه در اشکال مختلف هنر را خالی از اشکال دانست و موضوع مهم در این مقوله را نحوه تصویر واکنش جامعه در برابر مشکلات یعنی واکنش همدلانه و ایستادگی، یا منفعلانه عنوان کرد.

تبیین اصل خودباوری و عزت ملی در فرهنگ، وظیفه جمعی ماست

سرپرست کتاب‌خانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با بیان این نکته که سیاست فرهنگی غرب در مواجهه با هنرمندان ایرانی به گونه‌ای‌است که آن‌ها معمولا زمانی مایلند برای هنرمند ایرانی ارج قایل باشند که وی جامعه خویش را منفعل و واداده نشان دهد، به وجود مظاهر فراوان روحیه فداکاری، ایثار و همبستگی جامعه در برابر مشکلات اقتصادی منبعث از تحریم‌های وحشیانه که باید برای جوانان و دانشجویان تبیین شود اشاره کرد و با تاکید بر این‌که با ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و ظهور قدرت‌های نوظهور در عرصه جهانی، کابوس غرب مبنی بر اضمحلال سلطه اقتصادی و فرهنگی آن‌ها به واقعیت می‌پیوندد، مساله خروج آمریکا از برجام را در کنار مشکلات اقتصادی که برای جامعه ایجاد کرد، یک درس مهم برای طرفداران تز تسلیم مقابل غرب دانست که بدانند، غربی‌ها نه به پیمان خود متعهد هستند و نه به دلبستگان داخلی خود وفا می‌کنند.

در ادامه این دیدار، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر به بیان اهداف، وظایف و برنامه‌های آتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته و با اشاره به تفاهم‌نامه مشترک با دانشگاه مازندران و استمرار و تقویت همکاری دقیق و عمیق در سال جاری با دانشگاه، بر ضرورت استفاده و بسیج امکانات و منابع موجود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز دانشگاه مازندران در جهت جهاد تبیین تاکید کرد.

یوسفی یکی از مهم‌ترین مسایل در جهت تقویت خودباوری فرهنگی را توجه به مساله خرده فرهنگ‌ها دانست و توجه به زبان و فرهنگ ارزشمند و تاریخی مازندران و بزرگ‌داشت شعرا، علما و فرهیختگان مازندرانی را یک عامل مهم در جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی و ایجاد حرمت و عزت فرهنگی جوانان بیان کرد.

یادآور می‌شود: دو طرف در پایان این دیدار بر ضرورت همکاری مشترک و بهره‌گیری از امکانات در جهت توسعه روابط و نیز برخورداری از نسخ خطی و کتاب‌های ادبی تفاهم کردند.