به گزارش برترین خبر ، دراین نمایشگاه تعداد حدود ۳۰ واحد تولیدی پوشاک مازندران درقالب حدود ۶۰ غرفه توانمندی ها و تولیدات خود در زمینه مشاغل واحدهای تولیدی وصنعتی درمحل سالن کوثر مجموعه ورزشی پارک بانوان شهرداری آمل به نمایش گذاشتند.

سرپرست جهاد دانشگاهی مازندران، گفت: در این جشنواره که به دبیری جهاد دانشگاهی برگزار شده و۳۰ واحد تولیدی در ۲۳ غرفه توانمندی های تولیدی پوشاک حوزه مشاغل را به نمایش گذاشتند.

محمدرضا یوسفی مهر، افزود: این نمایشگاه در راستای پایدار سازی مشاغل که نخستین دوره فن بازارپوشاک درسطح کشور به میزبانی مازندران در شهرستان آمل که از قطب های اصلی تولید وصنعتی استان است، برپا شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این جشنواره برقراری ارتباط مستقیم میان تولید کننده ومصرف کننده که ازاین بازار سهم‌بری بدون واسطه ای داشته باشند.

 راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره فن بازارپوشاک درآمل

سرپرست جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به اینکه تمام تولیدکنندگان حوزه پوشاک دراین فن بازار ازتولیدکنندگان استان هستند، تصریح کرد: با توجه به قابلیت های بالای شهرستان آمل هم در زمینه تولید پوشاک مشاغل وهم استقرار بیشترین تعداد واحدهای تولیدی وصنعتی مازندران، دبیرخانه دائمی جشنواره فن بازار پوشاک مشاغل درآمل راه اندازی خواهد شد.

یوسفی‌مهر اضافه کرد: با تعامل وهمکاری ادارات ونهادهای متولی وهمسو تلاش خواهد شد تا جشنواره فن بازار پوشاک مشاغل در سال های آینده درگستره ملی وبین المللی درشهرستان آمل برگزار شود.

این نمایشگاه تا غروب روز جمعه ۱۲ خرداد درمحل سالن پارک بانوان شهرداری آمل برای بازدید علاقمندان برپا است.