به گزارش “برترین خبر” گزارش پلیس حاکی از آن است که نوزاد ۲۰ روزه با دستور کشیش توسط پدر و مادر و خانواده اش زنده در یک حوضچه دفن شد که با صدای گریه اش عابران و ساکنین منطقه متوجه نوزاد شدند و فورا او را از مرگ نجات دادند .

از قرار معلوم، کشیش والدین این دخترک نوزاد ۲۰ روزه را متقاعد ساخت که کودک اسیر ارواح شیطانی شده و باید زنده به گور شود و تاکید کرد که حضور این دختر در خانه بدبختی خواهد آورد به همین خاطر خانواده اش تصمیم گرفتند تا قبل از بدبختی از فقر این نوزاد را از بین ببرند.

گفتنی است که نوزاد توسط ساکنین روستا نجات داده و به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت که خوشبختانه اوضاعش مساعد است.

در حال حاضر پلیس پس از دستگیری کشیش ، پدر و خاله این کودک تحقیقات خود را برای دستگیری مادر متواری آغاز کرده است.رکنا