به گزارش برترین خبر ، علی کریمی فیروزجایی اظهار داشت: با تاکید رهبر معظم انقلاب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی از این پس قانونمند ودر شرایط ضروری انجام خواهد شد.

دبیر هیئت رئیسه مجلس یادآورشد: عدم اجازه رهبری برای برداشت خارج از سقف ۲۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی یک الگوی مدیریتی در تنظیم بودجه و لازم الاجراست.

نماینده مردم بابل با انتقاد از غیر واقعی بودن ارقام بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت افزود: محاسبات نادرست دولت در فروش نفت و درآمدهای گمرکی و مالیاتی کسری ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی را برای سال آینده رقم خواهد زد.

کریمی فیروزجایی با اشاره به شرایط جدید تنظیم و تصویب بودجه گفت: مجلس با جلوگیری از کسری بودجه کاهش فشار بر مردم را در سال آینده در دستور کار دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت روزآمدی اقتصاد در فرآیندهای توسعه ملی یادآور شد: اقتصاد کشور در شرایط کنونی از عدم انسجام و فقدان یکپارچگی در لایه‌های تصمیم سازی رنج می‌برد.

کریمی فیروزجایی لزوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی در هزینه کرد دولت را خاطر نشان کرد وافزود: نگرانی مجلس از افزایش بودجه جاری قوه مجریه و هزینه کرد اعتبارات جاری در نیمه اول سال و بدهکار کردن دولت بعدی جدی است.

این نماینده مجلس رصد و پایش برخط دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد اعتبارات جاری وعمرانی را ضروری دانست وافزود: نظارت برخط دیوان محاسبات انحراف بودجه‌ای دستگاه‌ها و شکاف درآمدها و هزینه کردهای دولت را کاهش خواهد داد.

کریمی فیروزجایی گفت: افزایش قدرت اقتصادی مردم و کاهش هزینه‌های دولت به همراه واقعی شدن منابع درآمدی درقانون بودجه، راهبرد اساسی مجلس در تدوین و تصویب بودجه سال آینده است.

نماینده مردم بابل تصریح کرد: قانون بودجه به عنوان سند مادر کشور در روند توسعه باید تابع الزامات قانونمند وعاری از رویاپردازی باشد.