به گزارش برترین خبر ، دکتر حجت غنودی رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران در آیین راه‌اندازی این واحد، به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی، آموزشی و نیروی انسانی متخصص در دانشگاه مازندران پرداخت و برنامه‌های ارتباطی دانشگاه را برای حضور موثر در صنعت با معرفی چند طرح از جمله طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی، پایان نامه‌های تقاضامحور، طرح کوآپ و برگزاری رویدادهای مشترک با صنعت تشریح کرد.

در ادامه این برنامه، چند صنعت‌گر با بیان ظرفیت‌های صنایع استان به عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی ارتباط دانشگاه و صنعت پرداختند و اعلام آمادگی کردند که از تخصص و دانش اعضای هیات علمی و پژوهشگران برای خلق فرصت‌های جدید صنعتی استفاده خواهند کرد.